YX-EPCB (Daşarky pnewmatik turbalary kesmek we kesmek üçin maşyn)

Gysga düşündiriş:

Kesilen maşyn içerki giňeliş görnüşine we daşarky gysgyç görnüşine bölünýär.Esasan dürli burç talaplary bilen demir turbanyň ahyrky ýüzüniň döwülen we tekiz ýüzüni gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.Talaplara laýyklykda U, V we beýleki geometrik şekillerde gaýtadan işlenip bilner.


Önümiň jikme-jigi

YX-EPCB seriýaly daşarky pnewmatik turbalary kesýän we kesýän maşyn göçme kesiş we kesmek enjamydyr.Has ýeňil, kiçi radial giňişlik we amatly tehniki hyzmat aýratynlyklary bar.Turbalary kesmekde we dürli pudaklarda kesmekde giňden ulanylýar.

YX-EPCB (Daşarky pnewmatik turbalary kesmek we kesmek üçin maşyn)

jikme-jiklik (1)
jikme-jiklik (2)

YX-EPCB seriýaly ýer eýesi

Model d (mm) D (mm) H (mm)
YX-EPCB-168 185 512 178
YX-EPCB-230 36 564 178
YX-EPCB-275 283 612 178
YX-EPCB-325 334 665 178
YX-EPCB-377 386 719 178
YX-EPCB-426 438 776 180
YX-EPCB-457 469 807 180
YX-EPCB-508 519 862 190
YX-EPCB-560 570 910 190
YX-EPCB-610 618 960 190
YX-EPCB-660 670 1020 190
YX-EPCB-715 719 1084 190
YX-EPCB-762 770 1134 190
YX-EPCB-830 830 1194 192
YX-EPCB-914 924 1296 212
YX-EPCB-1066 1077 1468 212
YX-EPCB-1230 1248 1646 212

YX-EPCB seriýaly daşarky pnewmatik turbalary kesýän we kesýän maşyn göçme kesiş we kesmek enjamydyr.Has ýeňil, kiçi radial giňişlik we amatly tehniki hyzmat aýratynlyklary bar.Turbalary kesmekde we dürli pudaklarda kesmekde giňden ulanylýar.

Aýratynlyklary:

1. Pnewmatik hereketlendiriji bilen dolandyrylanda gaýtadan işlemek wagtynda uçgun emele gelmeýär we gurluşyk ygtybarly we ygtybarly, esasanam ýangyjy, partlaýjy we howply iş ýerleri üçin amatly.

2. Turbalaryň, basyş gämileriniň we bug generatorlarynyň dürli aýratynlyklary üçin howpsuz we çalt kesmek we çukur gaýtadan işlemek ýerine ýetirip biler.

3. Onlaýn gurnamak, kesmek we kesmek bir gezekde edilip bilner.

4. Howa hereketlendirijisi dar iş ýerleri üçin amatly üýtgeýän ýerlerde gurlup bilner.

5. Turbanyň materialyna täsir etmän, onuň giň ulanylmagyny üpjün edip, doly sowuk kesmek.

6. Bölünen görnüşli dizaýn, awtomatiki el bilen iýmitlendiriş tertibi, amal gaty ýönekeý.

7. Çukurlaryň dürli görnüşlerini gaýtadan işläp bilersiňiz (ýeke V, goşa V we U görnüşi)

8. Howanyň sarp edilişi: 1500-3000L / min

9. Howa hereketlendirijisiniň iş basyşy: 0.6-1.5Mpa.

10. Gidrawlik (tizligi kadalaşdyrmak), elektrik, pnewmatik we beýleki hereketlendirijiler bilen hereket edip bolýar.

Gurallar:

jikme-jiklik (1)

Iş suratlary

jikme-jiklik (5)

Tehniki parametrler

Model Elýeterli Dia.(mm) Turbanyň galyňlygy (mm) Adaty çukur galyňlygy (mm)
YX-EPCB-89 Φ25-89 3/4 "-3" ≤20
YX-EPCB-168 Φ50-168 2 "-6" ≤30
YX-EPCB-230 Φ80-230 3 "-8" ≤30
YX-EPCB-275 Φ114-275 5 "-10" ≤30
YX-EPCB-325 Φ159-325 6 "-12" ≤30
YX-EPCB-377 Φ200-377 8 "-14" ≤30
YX-EPCB-426 Φ273-426 10 "-16" ≤30
YX-EPCB-457 00300-457 12 "-18" ≤30
YX-EPCB-508 Φ355-508 14 "-20" ≤30
YX-EPCB-560 00400-560 16 "-22" ≤30
YX-EPCB-610 Φ457-610 18 "-24" ≤30
YX-EPCB-660 00500-660 20 "-26" ≤30
YX-EPCB-715 60560-715 22 "-28" ≤30
YX-EPCB-762 00600-762 24 "-30" ≤30
YX-EPCB-830 60660-830 26 "-32" ≤30
YX-EPCB-914 62762-914 30 "-36" ≤30
YX-EPCB-1066 Φ914-1066 36 "-42" ≤30
YX-EPCB-1230 661066-1230 42 "-48" ≤30

914-den ýokary turbalar üçin gidrawliki disk saýlamak maslahat berilýär. Sargyt etmezden ozal yglan ediň.Kesiş çukurynyň talaplaryna laýyklykda, agyr kesiş trubkasynyň saklaýjysyny düzüň.

Gurluşyk iş ýeri

jikme-jiklik (3)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň