Önümlerimiz

Ajaýyp hil, ýokary netijelilik, çydamly we amatly

El bilen kebşirlemek bilen deňeşdirilende, enjamlarymyz ýoldan, erkin el we işçi güýjünden çykyp bilýän we çykdajylary tygşytlamak esasynda has gowy önümler we hyzmatlar berip biljek magnit adsorbsion usulyny kabul edýär.Professional kebşirleýiş çözgütlerimiz bilen size garaşýarys.

Biz hakda

2010-njy ýylda döredilen Tianjin YIXIN esasan gözleg we gözleg, turbageçiriji ähli ýerdäki awtomatiki kebşirleýiş enjamlaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýar we müşderilere tehniki meseleleri çözmäge kömek etmek üçin turbageçiriji kebşirleýiş tehniki ýol görkeziş programmalaryny hödürleýär.Müşderilere gönükdirilen we bazara gönükdirilen “Gaty tehniki goldaw önümleri, ýokary hilli bazary giňeltmek, markamyzy tanatmak üçin çyn ýürekden hyzmat etmek” düşünjesine ýapyşýarys…

Üstünligimiz

Professional, bagyşlanan we ygtybarly

12 ýyldan gowrak ösmegi bilen, ýixin iň amatly kebşirleýiş çözgüdi bilen üpjün etmekde ökde.Kebşirleýiş pudagynda has gowy bolmak üçin elmydama gözleg işlerine bagyşlanýarys.hünärmen, yhlasly we ygtybarly boluň, şonda iň gowusy bolup bileris.

Professional, bagyşlanan we ygtybarly

Üstünligimiz

Hünär ussatlygy

Esasan gözleg we gözleg, ähli ýerdäki awtomatiki kebşirleýiş enjamlaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýar we müşderilere tehniki meseleleri çözmäge kömek etmek üçin turbageçiriji kebşirleýiş tehniki görkezme programmalaryny hödürleýär.

Hünär ussatlygy

Üstünligimiz

Hil hyzmaty

“Gaty tehniki goldaw önümleri, ýokary hilli bazary giňeltmek, markamyzy tanatmak üçin yhlasly hyzmat” düşünjesine ýapyşýarys, satuwdan soň jogapkär ygtybarly we täsirli önümleriň üsti bilen müşderi merkezleşdirmegi we bazary görkezmegi talap edýäris ...

Hil hyzmaty

Üstünligimiz

Şahadatnama

Ylym we tehnologiýa kärhanasynyň hormatly ady, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 şahadatnamasy, AAA karz kärhanasynyň hormatly ady, Bizde 5 awtorlyk hukugy we 10-dan gowrak patent hukugy bar ...

Şahadatnama
ab1