YX-EECB (Daşarky elektrik turbalaryny kesmek we kesmek üçin maşyn)

Gysga düşündiriş:

Kesilen maşyn içerki giňeliş görnüşine we daşarky gysgyç görnüşine bölünýär.Esasan dürli burç talaplary bilen demir turbanyň ahyrky ýüzüniň döwülen we tekiz ýüzüni gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.Talaplara laýyklykda U, V we beýleki geometrik şekillerde gaýtadan işlenip bilner.


Önümiň jikme-jigi

YX-EECB seriýaly daşarky elektrik turbalary kesmek we kesmek maşyn göçme kesiş we kesmek enjamydyr.Has ýeňil, kiçi radial giňişlik, amatly ulanmak we ýönekeý tehniki hyzmat etmek aýratynlyklary bar.Kesmek we kesmek üçin çylşyrymly seriýa turbalaryna aňsat we çalt gurup bolýar.

Bu önüm turbageçiriji gurnama taslamalarynda we nebithimiýa, tebigy gaz, azyk, gazanlar, derman önümleri, ýadro energiýasy, gämi gurluşygy we beýleki pudaklarda gyssagly abatlaýyş işlerinde giňden ulanylýar.

YX-EECB (Daşarky elektrik turbalaryny kesmek we kesmek üçin maşyn)

YX-EECB seriýaly daşarky elektrik turbalary kesmek we kesmek maşyn göçme kesiş we kesmek enjamydyr.Has ýeňil, kiçi radial giňişlik, amatly ulanmak we ýönekeý tehniki hyzmat etmek aýratynlyklary bar.Kesmek we kesmek üçin çylşyrymly seriýa turbalaryna aňsat we çalt gurup bolýar.

Bu önüm turbageçiriji gurnama taslamalarynda we nebithimiýa, tebigy gaz, azyk, gazanlar, derman önümleri, ýadro energiýasy, gämi gurluşygy we beýleki pudaklarda gyssagly abatlaýyş işlerinde giňden ulanylýar.

Aýratynlyklary:

1. heathli ýylylyga çydamly polat we poslamaýan polatdan uly diametrli turbalary gaýtadan işlemek üçin amatly we gaýtadan işleýän diwaryň galyňlygy 120 mm-e ýetip biler.

2. Onlaýn gurnamak, kesmek we kesmek bir gezekde edilip bilner.

3. Güýçli hereketlendiriji dar giňişlikde işlemek üçin üýtgeýän ýagdaýda gurlup bilner.

4. Turbanyň materialyna täsir etmän, onuň giň ulanylmagyny üpjün edip, doly sowuk kesmek.

5. Bölünen görnüşli dizaýn, awtomatiki we el bilen iýmitlendiriş tertibi, amal gaty ýönekeý.

6. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda dürli çukur görnüşlerine gaýtadan işlenip bilner: ýeke V, goşa V we U görnüşi.

7. Gidrawlik basyş (tizligi kadalaşdyrmak), elektrik ýa-da pnewmatik bilen hereket edip biler.

8. Metabo hereketlendirijisi, ýokary tork, güýçli kuwwat, gowy ýylylyk ýaýramagy, hereketlendirijiniň ýumşak başlangyç goragy, artykmaç ýük we elektrik togunyň goragy.

Gaýtadan işlemek diagrammasy

jikme-jiklik- (5)

Çukury gaýtadan işlemek

jikme-jiklik- (6)

Tersine gaýtadan işlemek

jikme-jiklik- (7)

37.5 we 10 goşma çukur gaýtadan işlemek

jikme-jiklik- (8)

Iki gezek bevel gurallary bevel gaýtadan işlemek

jikme-jiklik- (9)

Içki eňňit we içgysgynç

Içki eňňit we içgysgynç

jikme-jiklik- (10)

Iki gezek kesmek (kesmek) gaýtadan işlemek

jikme-jiklik- (12)

Çukur görnüşi

jikme-jiklik (2)
jikme-jiklik (3)

Tehniki parametrler

Model Elýeterli Dia.(mm) Turbanyň galyňlygy (mm) Adaty çukur galyňlygy
YX-EECB-89 Φ25-89 3/4 "-3" ≤20
YX-EECB-168 Φ50-168 2 "-6" ≤30
YX-EECB-230 Φ80-230 3 "-8" ≤30
YX-EECB-275 Φ114-275 5 "-10" ≤30
YX-EECB-325 Φ159-325 6 "-12" ≤30
YX-EECB-377 Φ200-377 8 "-14" ≤30
YX-EECB-426 Φ273-426 10 "-16" ≤30
YX-EECB-457 00300-457 12 "-18" ≤30
YX-EECB-508 Φ355-508 14 "-20" ≤30
YX-EECB-560 00400-560 16 "-22" ≤30
YX-EECB-610 Φ457-610 18 "-24" ≤30
YX-EECB-660 00500-660 20 "-26" ≤30
YX-EECB-715 60560-715 22 "-28" ≤30
YX-EECB-762 00600-762 24 "-30" ≤30
YX-EECB-830 60660-830 26 "-32" ≤30
YX-EECB-914 62762-914 30 "-36" ≤30
YX-EECB-1066 Φ914-1066 36 "-42" ≤30
YX-EECB-1230 661066-1230 42 "-48" ≤30

Diwaryň galyňlygy 50 mm-den ýokary bolmagy üçin, gidrawliki sürüjini saýlamak maslahat berilýär, kesiş çukurynyň talaplaryna laýyklykda sargyt etmezden ozal aýdyň, agyr kesiş çukur guralyny sazlaň.

Iş sahypasy

jikme-jiklik

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň