Önümler

 • Osedapyk görnüşli kiçi turba kebşirleýji maşyn

  Osedapyk görnüşli kiçi turba kebşirleýji maşyn

  Bu kiçijik turba awtomatiki kebşirleýiş enjamlary, esasan, elektronikada, gurallarda, derman önümçiliginde, in engineeringenerçilik gurnamalarynda, harby we ýadro senagatynda turba kebşirlemek üçin turbada ulanylýar.

 • Tube sahypasyna awtomatiki argon ark kebşirleýji maşyn

  Tube sahypasyna awtomatiki argon ark kebşirleýji maşyn

  -Hli pozisiýaly awtomatiki impuls wolfram argon ark kebşirleýiş enjamy, YXWZM1-400C görnüşli turba, nebit, himiýa, elektrik bekedi, gazan, sowadyjy, atom energiýasy we ýeňil senagat tehnikasy pudaklarynda ýylylyk çalşyjylary öndürmek üçin döredilen ýörite enjamdyr.

 • YX-G168 leeke fakel awtomatiki turbageçiriji kebşirleýji maşyn

  YX-G168 leeke fakel awtomatiki turbageçiriji kebşirleýji maşyn

  YX-G168 ýeke fakel daşarky kebşirleýji maşyn, YIXIN-iň täze eseri.Termal turbada ulanylanda, durnukly kebşirleýiş öndürijiligi we ýokary derejeli awtomatlaşdyryş bilen, termal turbada ulanylanda izolýasiýa gatlagyny ýok etmezden gurup we ulanyp bolar ýaly has kiçi meýdany bolan dar we inçe ýol dizaýnyny ulanýar.

 • HW-ZD-201

  HW-ZD-201

  YX-150PRO-nyň kämilleşdirilen önümi hökmünde, gol çalşygy we ýarag çalmak tehnologiýasy bilen birleşdirilen dört okly ösen robotlary kabul edýär, hatda 100 mm diwar galyňlygy turbageçirijilerini (Φ168mm ýokarda) kebşirläp bilýär.Halkara galyň diwarly kebşirleýiş tehnologiýasynda uly üstünlik we nebit-gaz pudaklarynda giňden ulanylýar.

 • YX-150

  YX-150

  MIG (FCAW / GMAW) kebşirleýiş prosesine uýgunlaşdyrylan YX-150, polat görnüşleriniň turbalaryny kebşirlemek üçin amatly.Turbanyň galyňlygy 5-50mm (Φ114mm-den ýokary), saýtda işlemek üçin amatly.Durnukly işlemegiň, arzan bahaly we amatly işlemegiň artykmaçlyklary bilen, içerde we daşary ýurtlarda giňden ulanylýar.

 • YX-150 PRO

  YX-150 PRO

  YX-150 esasynda, YX-150 PRO kebşirleýiş kellesini kebşirleýji iýmitlendiriji bilen birleşdirdi, bu diňe bir boş ýer tygşytlaman, eýsem kebşirleýiş durnuklylygyny hem gowulaşdyrýar (sim iýmitlendiriji bilen kebşirleýiş kellesiniň has ýakynlygy sebäpli) kebşirleme täsirini has gowulaşdyrmak.

 • YH-ZD-150

  YH-ZD-150

  YH-ZD-150, awtomatiki TIG (GTAW) kebşirleýiş enjamy hökmünde dürli öňdebaryjy awtomatlaşdyrylan kebşirleýiş tehnologiýalaryny birleşdirýär we uglerod polatdan, poslamaýan polatdan, titan ergininden we beýleki materiallardan inçe diwarly turbalary kebşirlemek üçin amatly.

 • YX-IEPB seriýasy (Içerki elektrik turbalary kesýän maşyn)

  YX-IEPB seriýasy (Içerki elektrik turbalary kesýän maşyn)

  Kesilen maşyn içerki giňeliş görnüşine we daşarky gysgyç görnüşine bölünýär.Esasan dürli burç talaplary bilen demir turbanyň ahyrky ýüzüniň döwülen we tekiz ýüzüni gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.Talaplara laýyklykda U, V we beýleki geometrik şekillerde gaýtadan işlenip bilner.

 • YX-IPPB (Içerki pnewmatik turba kesýän maşyn)

  YX-IPPB (Içerki pnewmatik turba kesýän maşyn)

  Kesilen maşyn içerki giňeliş görnüşine we daşarky gysgyç görnüşine bölünýär.Esasan dürli burç talaplary bilen demir turbanyň ahyrky ýüzüniň döwülen we tekiz ýüzüni gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.Talaplara laýyklykda U, V we beýleki geometrik şekillerde gaýtadan işlenip bilner.

 • YX-EECB (Daşarky elektrik turbalaryny kesmek we kesmek üçin maşyn)

  YX-EECB (Daşarky elektrik turbalaryny kesmek we kesmek üçin maşyn)

  Kesilen maşyn içerki giňeliş görnüşine we daşarky gysgyç görnüşine bölünýär.Esasan dürli burç talaplary bilen demir turbanyň ahyrky ýüzüniň döwülen we tekiz ýüzüni gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.Talaplara laýyklykda U, V we beýleki geometrik şekillerde gaýtadan işlenip bilner.

 • YX-EPCB (Daşarky pnewmatik turbalary kesmek we kesmek üçin maşyn)

  YX-EPCB (Daşarky pnewmatik turbalary kesmek we kesmek üçin maşyn)

  Kesilen maşyn içerki giňeliş görnüşine we daşarky gysgyç görnüşine bölünýär.Esasan dürli burç talaplary bilen demir turbanyň ahyrky ýüzüniň döwülen we tekiz ýüzüni gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.Talaplara laýyklykda U, V we beýleki geometrik şekillerde gaýtadan işlenip bilner.