YX-IEPB seriýasy (Içerki elektrik turbalary kesýän maşyn)

Gysga düşündiriş:

Kesilen maşyn içerki giňeliş görnüşine we daşarky gysgyç görnüşine bölünýär.Esasan dürli burç talaplary bilen demir turbanyň ahyrky ýüzüniň döwülen we tekiz ýüzüni gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.Talaplara laýyklykda U, V we beýleki geometrik şekillerde gaýtadan işlenip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Içerki elektrik turbalary kesýän maşyn, göçme turbanyň içki diametri gurmak we turbanyň ujy kesmek enjamy.Giňeltmek mehanizmi turbanyň içki diwaryna berkidilip, agramy awtomatiki ýerleşdirip bilýär we desga çalt we aňsat.Turbageçiriji gurnama taslamalarynda we nebithimiýa, tebigy gaz, azyk, derman, gazan, ýadro energiýasy we beýleki pudaklarda gyssagly abatlaýyş işlerinde giňden ulanylýar.

Aýratynlyklary:

1. Poslamaýan polatdan, uglerod polatdan, garyndy polatdan we köp standartly material döwmek üçin doly sowuk kesmek.

2. Dürli derejeli uglerod polatdan, poslamaýan polatdan we lehimli polat turbalardan, şeýle hem ýokary galdyrylan flanesleri we tekiz ýüzleri kebşirlemek üçin çukurlary, kameralary we "V" we "U" kebşirlemelerini gaýtadan işlemek üçin amatly. kesmek we kesmek.

3. Ulanylýan turba diametrleriniň giň diapazony bilen, bir enjam iň uly turbanyň diametri aralygynyň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.

4. Kesiş mukdary sazlanyp bilner we kelläniň burçy 0-45 dereje özbaşdak saýlanýar.

5. weeňil we götermek aňsat.

6. Gurmak çalt we amatly.Giňeldiş gurluşy turbanyň içki diwaryna salynýar, ol awtomatiki ýerleşdirilip we merkezleşdirilip bilner.

7. Dürli hereketlendiriji stilleri, elektrik we pnewmatik hereketlendiriji.

8. Dizaýn gurluşyna görä, ony T, Y we II görnüşlere bölmek mümkin.

Sürüji tertibi:

Sürüji tertibi müşderi toparlaryna, ýerdäki iş şertlerine we müşderileriň býudjetlerine görä dürli hereketlendirijileri saýlap biler.

1. “Yixin” ýöriteleşdirilen motor, reduktor beden awiasiýa alýumin profilini, çalt ýylylygyň ýaýramagyny, deformasiýa aňsat däl, plastmassa göwrümi, ýeňil, pes ses we yrgyldy.Bahalandyrylan naprýa 220eniýe 220V, ýygylygy 50Hz we kuwwaty 900-1100W.

2. Nemes BOSCH motory: kiçi göwrümli, ýeňil, uzak ömür, güýçli güýç, ygtybarly iş, goşa izolýasiýa, CE şahadatnamasy.Bahalandyrylan naprýa 220eniýe 220V, ýygylygy 50Hz, kuwwat 720-1200W.

3. Asyl getirilen German Metabo motory: VTC tizligi kadalaşdyrmak bilen elektron tizligi durnuklaşdyryjy enjamy bar, ol ýüküň aşagynda tizligi kepillendirip we iş netijeliligini ýokarlandyryp biler.Ingörite sargydan goramak we meýdan rulony epoksi üstü motory tozandan goraýar.Bahalandyrylan naprýa 220eniýe 220V, ýygylygy 50Hz, güýji 1300-2600W.

Çukur görnüşi: V görnüşli, Y görnüşli, Goşma görnüşi, J görnüşli

jikme-jiklik

Bevel gurallary

jikme-jiklik

Tehniki parametrler

Model Elýeterli Dia.(mm) Çukur galyňlygy (mm) Kesiji tizlik (rpm)
YX-IEPB-30 d15-D28 ≤6 70
YX-IEPB-80 d28-D89 ≤15 48
YX-IEPB-120 d40-D120 ≤20 39
YX-IEPB-159 d60-D168 ≤20 34
YX-IEPB-219 d65-D219 ≤20 21
YX-IEPB-252 d80-D273 ≤20 18
YX-IEPB-352 d150-D377 ≤20 15
YX-IEPB-426 d273-D457 ≤20 14
YX-IEPB-630 d300-D630 ≤20 10

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň