YH-ZD-150

Gysga düşündiriş:

YH-ZD-150, awtomatiki TIG (GTAW) kebşirleýiş enjamy hökmünde dürli öňdebaryjy awtomatlaşdyrylan kebşirleýiş tehnologiýalaryny birleşdirýär we uglerod polatdan, poslamaýan polatdan, titan ergininden we beýleki materiallardan inçe diwarly turbalary kebşirlemek üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Magnit Positionhli pozisiýa Awtomatiki turbageçiriji TIG kebşirleýji maşyn

YH-ZD-150 seriýaly wolfram inert gazy kebşirlemek (TIG kebşirlemek) maşyn, Tianjin Yixin turba enjamlary kärhanasynyň esasy önümidir. Dürli öňdebaryjy awtomatlaşdyrylan kebşirleýiş tehnologiýalaryny birleşdirýär we inçe diwarly turbalary kebşirlemek üçin amatly. uglerod polat, poslamaýan polat, titan garyndysy we beýleki materiallar.

TIG awtomatiki kebşirleýji maşyn

Adaty el bilen argon arkasy bilen kebşirlemek, kebşirlemegiň hilini üpjün etmek kyn, ähli ýerdäki TIG kebşirleýiş enjamy ýokary kebşirleme hiline we aşa ýokary gözegçilik standartlaryna laýyk bolup bilýän kebşirleýiş görnüşine eýe.

TIG awtomatiki kebşirlemegiň kebşirleýiş işinde kebşirleýiş togy, kebşirleme naprýa .eniýesi, sim bilen iýmitleniş tizligi we kebşirlemegiň netijesinde aýgytly rol oýnaýan beýleki parametrler gaty durnukly.Kebşirleýişiň hili adam faktorlaryna az täsir etmeýär, şonuň üçin kebşirlemegiň daşky görnüşi nepis we kebşirlemegiň hili ýokary.

YH-ZD-150-1

Özbaşdak işlenip düzülen TIG kebşirleme kellesi ýeňil we göçme.Gurluşykçylaryň fiziki sarp edilişini azaltmak üçin bedeni ýeňilleşdirmek üçin tutuş kelle awiasiýa alýuminini ulanýar.Kelläni gurmak aňsat, amatly we çalt.

Awtomatiki TIG kebşirlemegiň artykmaçlyklary: ýokary hilli kebşirlemek, güýçli birleşmek, ýokary kebşirleýiş güýji, owadan görnüşi, kebşirleme şlaklary ýok we ş.m.

YH-ZD-150

TIG awtomatiki kebşirleme, ýokary awtomatlaşdyryş derejesi sebäpli ýokary tizligiň we ýokary netijeliligiň aýratynlyklaryny doly görkezýär.Şol bir wagtyň özünde, kebşirleýiş tizliginiň gowulaşmagy sebäpli, argony doldurmagyň wagty ep-esli azalýar we argon gazynyň sarp edilmegi tygşytlanýar.

YX-ZD-150 TIG kebşirleýiş enjamlarynyň esasy konfigurasiýasy
• TIG kebşirleýiş kellesi
• import edilýän güýç dolandyryş ulgamynyň toplumy
• simsiz uzakdan dolandyrmagyň bölegi
• 10-20L suw çüýşesi

Kuwwat dolandyryş ulgamy

ACaponiýanyň SanRex TIG kebşirleýiş kuwwatynyň çeşmesini kabul etmek, täze AC VR funksiýasy we alýumin kebşirlemegiň optimal öndürijiligi, 30 kebşirleme parametrini saklamak funksiýasy bilen.Dolandyryş paneli düşnükli we dolandyrmak aňsat.

jikme-jiklik3

Köp funksiýaly uzakdan dolandyryjy

Definitionokary kesgitli reňkli sensor ekrany giriş prosesiniň parametrleri islendik gurşawda aýdyň görkezilip bilner.Duýgur ekrany uzakdan dolandyrmak arkaly, kebşirleýiş wagtynda beýiklik, çep we saga, ylgaw giňligi, ýöremegiň tizligi, sim iýmit tizligi we arkanyň uzynlygy ýaly kebşirleme parametrleri, sazlaýyş funksiýasy we ýönekeý iş bilen sensor ekrany uzakdan dolandyrmak arkaly amala aşyrylyp bilner.

jikme-jiklik5
jikme-jiklik4

Tehniki parametrler omatic Awtomatiki TIG kebşirleme kellesi

Parametrler

YH-ZD-150

kelläniň ululygy (L * W * H)

400 mm * 360mm * 300mm wire sim iýmitlendiriji bilen)

Agram

14kg

Gorizontal iş urmagy

60mm

Swing tizligi

0-100

Sim bilen iýmitlenmegiň tizligi

0-2m / min

Pyýada tizligi

0-500mm / min

Çep we saga ýaşamak wagty

0-1000m sazlap bolýar

Giňişlik giňligi

2-20mm

Kebşirleýiş ýaragynyň ýokary we aşak urmagy

40mm

Sim diametri

1.0-1.2 Simli iýmitlendirijiniň diametri: 200mm 3 kilogram

Ulanylýan materiallar

Uglerod polat, garyndy polat, poslamaýan polat, çydamly metal alýumin we alýumin-magniý garyndysy, mis we mis garyndysy, titanium we titanium garyndysy we ş.m. üçin amatly we ähli tarapa kebşirlenip bilner.

Ulanylýan turbanyň diametri

125 mm-den ýokary

Ulanylýan turbanyň galyňlygy

3mm-30mm

Kebşirleýiş usuly

Sagat 6-dan 12-ä, 12-den 6-a çenli

Ulanylýan çukur

V görnüşli çukur, goşa V görnüşli çukur

Tehniki parametrler: Elektrik üpjünçiligi

Parametr

SANARG 315APH

SANARG 500APH

Giriş basyşy

Üç fazaly 380V ± 10%

Üç fazaly 380V ± 10%

Bahalandyrylan giriş ukyby

TIG 8.9KVA

TIG 25.0KVA

Bahalandyrylan çykyş akymy

TIG 315A

TIG 500A

Loadük ýok

67.5V

takmynan 73V

Loüküň dowamlylygy

60% TIG 315A

100% TIG 244A-19v

60% TIG 500A

100% TIG 387A

Sowuklama usuly

Mejbury suw sowatmak Mejbury suw sowatmak

Gorag derejesi

IP23

IP21S

Zolýasiýa synpy

KLAS H.

KLAS H.

Ölçegi (mm)

325 * 591 * 520 ring halkalary hasaba almazdan)

340 * 860 * 557 ring halkalary hasaba almazdan)

Arassa agramy (kg)

44

80

DETAIL (4)
jikme-jiklik (2)
jikme-jiklik (3)
jikme-jiklik (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň