Nebit we gaz uzyn turbageçiriji

Nebit we tebigy gaz ýaly uzak aralyk turbalarda awtomatiki turbageçiriji kebşirleýiş maşynynyň ulanylmagy

Nebit we gaz turbageçirijileriniň işleýşiniň howpsuzlygy we daşky gurşawy goramak talaplarynyň artmagy bilen turbageçirijiniň gurluşygy kem-kemden sanlaşdyrma we aňtaw işine geçýär.Adaty kebşirleýiş tehnologiýa enjamlary we tehniki amallar indi gurluşyk hiliniň we netijeliliginiň talaplaryny kanagatlandyryp bilmez.Grounderüsti in engineeringenerçilik gurluşygynda, turbageçirijileriň kebşirleýiş hili we kebşirleýiş netijeliligi turbageçirijileriň ýaşaýyş sikline we gurluşygyna gönüden-göni täsir edýär.

Nebit ýatak turbageçirijilerini kebşirlemegiň dürli ýokary talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli awtomatiki kebşirleýiş enjamlary ulanylmaly.Tianjin Yixin-iň HW-ZD-201 turbageçiriji akylly kebşirleýiş enjamlary Hytaýyň iri nebit ýatak taslamalarynda giňden ulanyldy we müşderileriň biragyzdan öwgüsini gazandy we uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna eýe boldy.Kebşirleýiş kellesini optimizirlemek maksady bilen, bu enjam kebşirleýiş kuwwatynyň çeşmesini hasam kämilleşdirdi, impuls we goşa impuls funksiýalaryny goşdy, kebşirleýiş has durnukly, dürli iş şertleri üçin amatly we kebşirlemegiň netijeliligini ýokarlandyrýar.

“PetroChina” kebşirleýiş gollanmasy (1)
“PetroChina” kebşirleýiş gollanmasy (2)
“PetroChina” kebşirleýiş gollanmasy (3)
“PetroChina” kebşirleýiş gollanmasy (4)
“PetroChina” kebşirleýiş gollanmasy (5)
“PetroChina” kebşirleýiş gollanmasy (6)
“PetroChina” kebşirleýiş gollanmasy (7)
“PetroChina” kebşirleýiş gollanmasy (8)
“PetroChina” kebşirleýiş gollanmasy (9)