Tianjin Yixin ýapyk turba we turba awtomatiki kebşirleýiş maşynynyň gysgaça tanyşdyrylyşy

Kebşirlemek isleginiň artmagy bilen, adamlar kebşirleýiş maşynynyň akyl we durnuklylygy üçin has ýokary we has ýokary talaplara eýe.Tianjin Yixin osedapyk görnüşli turba we turba awtomatiki kebşirleýji maşyn, Tianjin Yixin tarapyndan awtomatiki turba we turba kebşirlemek üçin ýörite işlenip düzülendir.Bu doly awtomatiki kebşirleýiş enjamy ýokary durnuklylyk we ýokary wezipe sikliniň aýratynlyklaryna eýedir.Inçe diwarly turbalary kebşirlemek üçin amatly.Takyk ýerleşişi we ajaýyp kebşirleýiş görnüşi bilen inçe diwarly turba armaturlaryny oturtmak boýunça hünärmen.

Gysgabeýanyofawtomatiki orbital kebşirleýji maşyn:

MT seriýaly turbalar we turbalar bilen kebşirleme kellesi, position3-den 114mm aralygynda turba kebşirlemek üçin amatly, ähli ýerdäki TIG kebşirlemek üçin döredilen özboluşly kebşirleýiş kellesi, ähli turba turba turbasy, göni turba we tirsek düwmesi, üç taraplaýyn göni turba düwmesi , uglerod polatdan, poslamaýan polatdan we titanium erginlerinden inçe diwarly turbalary kebşirlemek üçin amatly.

Programma meýdanyawtomatiki orbital kebşirleýiş maşynynyň:

Bu awtomatiki kebşirleýiş enjamy (hemme ýerdäki turba kebşirleýiş enjamy, poslamaýan polatdan awtomatiki kebşirleýji maşyn, turba awtomatiki orbital kebşirleýji maşyn, turba awtomatiki kebşirleýiş maşyny, turba awtomatiki TIG kebşirleýji maşyn, poslamaýan polat awtomatiki orbital kebşirleýji maşyn, hemme ýerdäki kebşirleýji maşyn , orbital kebşirleýji, turba kebşirleýji, robot turba kebşirleýji, inçe diwarly poslamaýan polat turba kebşirleýji, sanitar turba awtomatiki kebşirleýji, sanitariýa poslamaýan polat turba awtomatiki kebşirleýji, azyk sanitariýa poslamaýan polat turba awtomatiki kebşirleýji, suwuk turba kebşirleýji maşyn, derman zawody arassa turbageçiriji kebşirleýji maşyn we ş.m.) esasan derman turbageçirijilerinde, azyk önümlerinde, bioineringenerçilikde, elektronikada, gurallarda, turbageçirijide we beýleki pudaklarda ulanylýar.

Aýratynlyklaryawtomatiki orbital kebşirleýiş maşynynyň:

1. osedapyk kebşirlemek, kebşirlemegiň gowy täsiri, owadan we ykjam ýer görnüşi, kiçi iş meýdany bilen ýerinde gurmak üçin amatly we amatly.

2. Möhürli kebşirleme kellesi dar we uzyn gurluş, güýçli suw sowadyjy funksiýa we ýokary ýüklere çydap bilýär

3. Kebşirleýiş tutawajynyň gurluşynyň bir bölegi gurluşy ýeňil bolan alýuminden ýasalýar

4. Esasan, kebşirleýiş gorag effekti we owadan iş görnüşi bolan, kiçi iş meýdany bilen ýerinde gurmak üçin amatly derman turbageçirijilerini, azyk, bioineringenerçilik, elektronika, gurallar, gurnama turbalary we beýleki pudaklary ýapyk kebşirlemekde ulanylýar.

5. Aýlanmaýan gurluşy aýlaýan, ýaragyň bedeni suw bilen sowadylýar, kebşirleýiş ýaragy ýeňil we wagtlaýyn ýük tizligi ýokary

6. ingerleşiş usuly, çalt ýüklenýän gysgyç blok pozisiýasy we ýerleşişi takyk.

7. Tutga enjamyň dürli hereketlerine gözegçilik etmek üçin amatly iş düwmeleri bilen enjamlaşdyrylandyr.


Poçta wagty: 27-2022-nji oktýabr