Osedapyk görnüşli kiçi turba kebşirleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

Bu kiçijik turba awtomatiki kebşirleýiş enjamlary, esasan, elektronikada, gurallarda, derman önümçiliginde, in engineeringenerçilik gurnamalarynda, harby we ýadro senagatynda turba kebşirlemek üçin turbada ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Bu awtomatiki turba kebşirleýji maşyn (GTAW kebşirleýiş amalyny ulanyp, awtomatiki kiçi turba kebşirleýiş maşyny, ýapyk görnüşli orbital kebşirleme enjamy diýlip hem atlandyrylýar) dürli düwünli bogunlar üçin niýetlenen ähli pozitiw wolfram arkasyny kebşirlemek üçin ýörite kebşirleýiş fakelidir. turba armaturlary.Kebşirleýiş tikişiniň gowy goralmagyny üpjün etmek üçin kebşirlemezden ozal goraýjy gazy dolduryň.Bodyaragyň bedeni we gysgyç korpusy howa bilen sowadylýar.

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda, turbanyň diametri aralygynda goşma gurallary sazlap bileris.Bu gurnama ulgamy, müşderilere ýokary netijelilik we ýokary hilli ýörite kebşirleýiş ýaraglary bilen üpjün etmek üçin, kebşirleýiş bölekleriniň takyk ýerleşdirilmegini üpjün edip biler.Kebşirleýiş netijeleriniň ýokary öndürijiligi we kebşirlemegiň ideal netijeleri bilen ähli ýerdäki TIG turba / turba kebşirlemesini takyk durmuşa geçirip biler.

Bu kiçijik turba awtomatiki kebşirleýiş enjamlary, esasan, elektronikada, gurallarda, derman önümçiliginde, in engineeringenerçilik gurnamalarynda, harby we ýadro senagatynda turba kebşirlemek üçin turbada ulanylýar.

Tehniki parametrler

Model

MT40

MT80

MT120

GT

Turbanyň diametri (mm)

6-38.1

12.7-76.2

38-114

3-15.8

Aýlanma tizligi (rpm)

0.3-6

0.2-5.3

0.6-12

0.3-6.0

Gazy gora

Ar

Ar

Ar

Ar

Sowuklama ýoly

Suw sowadyjy

Suw sowadyjy

Suw sowadyjy

Suw sowadyjy

图片 1
图片 41
图片 31
图片 22

Enjam goýmasy:

Turbanyň diametri: 6-114mm (dürli turbalaryň diametri üçin ýokardaky tablisa serediň)

Turbanyň galyňlygy: ≤3mm;

Turba materialy: poslamaýan polat, uglerod polat, titanium garyndysy we ş.m .;

Kebşirleýiş duruşy: hemme ýerdäki kebşirlemek;

Kebşirleýiş görnüşi: düwme, göni turba we göni turba, göni turba we tirsek, göni turba we çaý we ş.m .;

Kömürturşy polat turbalar kebşirlenende, 5-8 mm kebşirlemeli we metalyň esasy reňkini açmak üçin ýuwulmaly;

Turbanyň kesilmegi tekiz, dik we çyzykly bolmaly we iki turba biri-biriniň üstünde bolansoň, iki turba bilelikde kebşirlenen ýerde bolmaly;

Oilag tegmillerini aseton ýa-da alkogol bilen arassalaň


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary